TINE er en av de største og mest synlige transportaktørene på norske veier. I 2015 kjørte TINEs kjøretøyer 57 millioner kilometer, en lengde som tilsvarer 1400 ganger rundt jorda ved ekvator.

Hver eneste dag skal butikker over hele landet få levert merkevarer av en kvalitet som møter forbrukerens forventninger. I dette arbeidet er transporten en nøkkelfaktor da det stilles ekstreme krav til rask behandling, kvalitet og hygiene når råvaren er fersk melk. TINE henter melk fra kyr og geiter på om lag 10 000 gårder, og kjører den inn til et av sine 31 meierier. Ferdigprodukter blir så levert ut til 25 000 butikker og leveringssteder, spredt over hele landet.

Som ett av Norges største selskaper bruker TINE betydelig med ressurser i sin virksomhet, noe som påvirker våre omgivelser. TINE skal bidra til at det nasjonale klimagassutslippet reduseres ved selv å redusere egne utslipp.

Miljøet blir belastet av vår transport, og produksjonen av melk og ost som krever energi til både oppvarming og nedkjøling. Vi må bruke disse ressurser optimalt og bærekraftig. For å nå vårt klimamål må vi også være bevisst på valg av energikilde, enten det er i produksjonen eller hvilke drivstoff vi bruker i transporten.

Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. Som en av Norges største transportører bidrar også TINE til utslipp som påvirker helse og miljø negativt.

TINE startet i 2016 sin største miljøsatsing på norske veier med overgang til miljøvennlige biler og fornybar biodiesel. Investeringsprogrammet på en halv milliard kroner vil redusere klimagassutslippet og helseskadelige utslipp med 75 prosent i 2020 i forhold til 2015.

Transportvirksomheten bidrar både med globale utslippet av klimagasser og lokale utslipp av bl.a. NOx og partikler. I en befolkningsundersøkelse fra Norstat utført i januar 2016 om transportutslipp i Oslo og Bergen, viser at om lag 140 000 Oslo-borgere og 75 000 bergensere plages av dårlig byluft i vinterhalvåret. Med andre ord ligger det et ansvar på TINE om både å bidra til bedre luftkvalitet og å redusere utslippet av klimagasser. 
 
Frem mot 2020 vil TINE bytte ut alle sine biler med den mest moderne motorteknologien basert på EURO-VI eller nyere. Vi skal også ta i bruk siste generasjon biodiesel på våre biler, og stille samtidig krav til at våre innleide biler benytter fornybart drivstoff.

Store deler av vår transport skjer i områder av landet der tilgangen på biodiesel er liten. Vi investerer derfor i egne tankanlegg for fylling av biodiesel slik at drivstoffet blir tilgjengelig, både for egne og innleide biler i de områdene vi ferdes.

Med over 600 nye biler på fornybar biodiesel i 2020, vil TINEs transport redusere helseskadelige utslipp med minst 75 prosent og spare klimaet for over 40 000 tonn CO2 hvert år, sett i forhold til 2015.Med mer melk på lasset

I 2014 ble det tillatt med så kalte modulvogntog på nærmere bestemte strekninger i Norge. Dette er lastebiler som kan være inntil 25,25 meter lange og veie inntil 60 tonn. Det tillatte modulvogntogvegnettet omfatter både europaveger, riksveger, fylkesveger og kommunale veger.

TINE vurderer nå å ta i bruk disse kjempene i sin tanktransport av melk fra bøndene og inn til meieriene. Etter våre beregninger vil disse bilene kunne gi ca. 10 000 færre lass med melk per år. Dette er ikke bare økonomisk lønnsomt, men et svært godt miljøtiltak. Færre lass vil også gi redusert dieselforbruket tilsvarende et utslipp på 3100 tonn CO2 per år.