Bærekraftig verdiskapning

TINE skal ta hensyn til sine sosiale og miljømessige omgivelser. Gjør vi det på den rette måten, styrkes TINEs konkurransekraft samtidig som vi bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

De gode vanene

Riktig kompetanse, god ledelse og hensiktsmessig organisering er helt vesentlig for at TINE skal nå sine mål.

TINE - en sikker arbeidsplass

Meieriprodukter er noe av det tryggeste man kan spise. Det henger sammen med langsiktig og målbevisst arbeid i hele verdikjeden for å sikre god dyrehelse og hygiene.

GRI-Rapportering

TINEs rapport om samfunnsansvar er basert på Global Reporting Initiative (GRI) sine retningslinjer. Dette er den mest utbredte og ledende standarden for slik rapportering