8) SAMDRIFTSUTVIKLING I TINE
RegionAntall medlemmer i samdrifter i 201520152014
Øst627210249
Sør-Vest879300373
Midt999334372
Nord1886671
Sum2 6939101 065
9) Pris til eiere
Kroner per liter levert20152014
Melkepris fra TINE Råvare5,024,85
Etterbetaling fra TINE SA0,590,43
Sum pris til eierne5,615,28