10) INDIKASJON OVER MELKEANVENDELSEN
Tall i mill. liter20152014
Innland
Flytende produkter454,9466,3
Ferske oster38,435,1
Hvitost/mysost554,4534,2
Geitemelksprodukter20,516,9
Flytende til industriproduksjon31,233,3
Pulver60,334,2
Sum innland TINE1 159,71 120,0
Eksport
Hvitost og mysost102,3119,4
Sum1 262,01 239,4
Levert til andre aktører224,5216,3
Sum melkeanvendelse1 468,51 468,5
11) PRODUKSJON AV FASTE PRODUKTER
Tall i tonn20152014
Hvitost63 88463 424
Brunost/prim10 20910 673
Smelteost1 010977
Smør12 55510 842
Sum87 65885 916
12) PRODUKSJON AV FLYTENDE PRODUKTER
Tall i 1000 liter20152014
TINE Melk381 918394 801
Youghurt46 66046 233
TINE Fløte28 85428 821
TINE Rømme16 00615 611
Juice, fruktdrikker og vann52 92353 487
Desserter og iskrem36 58844 940
Sum510 354568 282
13) ANLEGGSSTRUKTUR
Type anlegg20152014
Meierier3131
Sentrallagre22
Distribusjonsterminaler22
Sum3535