16) MERKEVAREEKSPORT OG SALG MEIERI INTERNASJONALT (PER LAND)
Merekvareeksport i tonnTotalsalg i tonn
Land2015201420152014
USA6 2346 72217 15318 124
Australia1 1981 6021 9492 413
Canada1 6211 6971 8491 908
Storbritannia5834977 3376 544
Sverige/Danmark41045514 01812 901
Andre markeder3257169481 341
Sum10 37111 68943 25443 231

Merkevareeksport er salg ut av Norge og totalsalg er salg til forbruker/sluttmarked av alle merkevarer

17) MERKEVAREEKSPORT OG SALG INTERNASJONALT (PER MERKE)
Merkevareeksport i tonnTotalsalg i tonn
Merke2015201420152014
Jarlsberg®9 26510 48716 16718 719
Andre TINE-merker1 1061 2024881 244
Andre merker--26 59923 268
Sum10 37111 68943 25443 231