6) UTVIKLING AV KVALITET PÅ LEVERANDØRMELKEN- KUMELK
Kumelk20152014
Elitemelk (%) av leveranser93,6593,09
Elitemelk (%) av volum94,9594,33
Bakterier (% av prøver)
Elite98,9698,87
1. klasse0,870,87
2. klasse0,160,21
3. klasse0,010,05
Frie fettsyrer (av prøver)
Elite99,0199,13
1. klasse0,550,48
2. klasse0,330,30
3. klasse0,110,09
Unormal melk (antall leveranser)189169
Celletall (% av leveranser)
Elite95,8795,11
1. klasse3,393,88
2. klasse0,510,64
3. klasse0,230,36
Uveid aritmetisk middel145149
Kjemisk innhold (% i melken)
Protein3,433,41
Fett4,244,17
Laktose4,724,70
Sum kjemisk innhold12,3912,28
Anaerobe sporer (% av leveranser)
Elitemelk99,899,93
1. klasse0,110,05
2. klasse0,050,01
3. klasse0,040,01
Aerobe sporer ( % av leveranser)
Elitemelk99,9999,98
1. klasse0,000,01
2. klasse0,000,00
3. klasse0,000,01
Frysepunkt (grader celsius)-0,529-0,529
Antall stopp
Bakterier1023
Celletall79111
Frie fettsyrer319
Sporer110
Unormal melk/lukt/smak71
Frysepunkt25
Sum antall stopp140149
7) UTVIKLING AV KVALITET PÅ LEVERANDØRMELKEN- GEITEMELK
Geitemelk20152014
Elitemelk (%) av leveranser87,4888,19
Elitemelk (%) av volum89,2390,45
Bakterier (% av prøver)
Elite96,4298,41
1. klasse2,680,93
2. klasse0,600,35
3. klasse0,300,31
Frie fettsyrer (% av prøver)
Elite99,2598,76
1. klasse0,480,31
2. klasse0,110,66
3. klasse0,150,27
Frie fettsyrer med pristillegg (<1,0)98,2195,91
Frie fettsyrer uten pristillegg (>1,0)1,794,09
Celletall (% av leveranser)
Elite91,0590,99
1. klasse5,264,91
2. klasse2,533,52
3. klasse1,160,58
Uveid aritmetisk middel1 0331 109
Kjemisk innhold (% i melken)
Protein3,213,17
Fett4,184,12
Laktose4,504,47
Sum kjemisk innhold11,8911,77
Frysepunkt (grader celsius)-0,564-0,565
Antall stopp
Bakterier1212
Celletall72
Lukt/smak30
Sum antall stopp2214

* Klasseavregning frie fettsyrer innført fra 1.1.2012. Oppsplitting elite og 1. klasse fra 1.7.2014.