Statistikk over ku- og geitemelk produksjon.

1) Ku- og geitemelk levert til TINE i 2014 og 2015, per region (i mill. liter)
Totalt kumelkHerav økoGeitemelkErstattet, ikke levert kumelkErstattet, ikke levert geitemelkTotalt ku- og geitemelk
201520142015201420152014201520142015201420152014
Eierområder
Øst378,8374,727,926,84,84,50,30,30,10,1384,0379,7
Sør-Vest450,2442,04,92,85,44,70,40,20,10,0456,1446,9
Midt-Norge471,2461,222,321,82,82,70,30,40,00,0274,4464,3
Nord154,1152,31,51,57,26,60,20,20,00,0161,6159,1
Sum TINE1454,41430,256,652,920,218,61,21,10,30,11476,11450,0
1a) 2015 Medlemmer
KuGeitKu og geitSum
Eierområder
Øst2 76173102 844
Sør-Vest3 7419413 836
Midt-Norge3 4542803 482
Nord1 14110211 244
Sum TINE11 0972971211 406
2) Mottatt kumelk fra foretak som leverer melk til TINE, per region (i mill. liter)
LeveranseKvoteOverprod. avgiftProdusenter som leverer melk i 2015
Mill. liter% av total melkemengdeMill. literMill. literAntall
20152014201520142015201420152014KuBåde ku og geit
Eierområder
Øst378,8374,726,0 %26,2 %414,5414,05,38,12 2849
Sør-Vest450,2442,031,0 %30,9 %497,1501,15,37,02 9321
Midt471,2461,232,4 %32,2 %522,1518,05,06,42 5540
Nord154,1152,310,6 %10,7 %178,5176,31,31,79481
SUM1 454,41 430,2100,0 %100,0 %1 612,31 609,316,923,28 71811
3) MOTATT GEITEMELK FRA FORETAK SOM LEVERER MELK TIL TINE, PER REGION (I MILL. LITER)
LeveranseKvoteOverprod. avgiftProdusenter som leverer melk i 2015
Mill. liter% av total melkemengdeMill. literMill. literAntall
20152014201520142015201420152014GeitBåde geit og ku
Eierområder
Øst4,84,523,6 %24,4 %5,04,70,590,03709
Sør-Vest5,54,727,0 %25,3 %5,96,30,540,03921
Midt2,82,713,9 %14,5 %3,12,20,230,01270
Nord7,26,635,6 %35,8 %8,27,81,490,12871
Sum20,218,6100,0 %100,0 %22,321,12,840,2027611
4) LEVERANDØRSTRUKTUR, KVOTER OG LEVERANSE- KUMELK
2015 leveranse2014 leveranse
Leveransegruppe2015KvoteLevert i % av kvoteLevert i % av total melkemengde2014KvoteLevert i % av kvoteLevert i % av total melkemengde
1: 0-6040,886,247,3 %2,8 %50,480,063,0 %3,5 %
2: 60-8059,270,184,5 %4,1 %62,675,582,9 %4,4 %
3: 80-10090,0101,488,8 %6,2 %99,4115,186,4 %6,9 %
4: 100-120110,9119,792,7 %7,6 %118,6133,788,7 %8,3 %
5: 120-160203,4221,292,0 %14,0 %214,4240,689,1 %15,0 %
6: 160-200172,1186,892,1 %11,8 %172,4190,590,5 %12,1 %
7: 200-300250,9269,193,2 %17,2 %245,5274,289,5 %17,2 %
8: 300-400218,0230,494,6 %15,0 %204,8221,692,4 %14,3 %
9: Over 400309,0321,296,2 %21,2 %262,1278,294,2 %18,3 %
Sum1 454,41 606,190,6 %100,0 %1 430,21 609,388,9 %100,0 %

(Omfatter foretak som disponerer kvote. Inkludert kassert melk. I 2014 ble kvoteåret for ku endret fra 1. mars - 28. februar til 1. januar - 31. desember (i mill.liter).

5) LEVERANDØRSTRUKTUR, KVOTER OG LEVERANSE- GEITEMELK
2015 leveranse2014 leveranse
Leveransegruppe2015KvoteLevert i % av kvoteLevert i % av total melkemengde2014KvoteLevert i % av kvoteLevert i % av total melkemengde
1: 0-200,20,542,7 %1,2 %0,30,833,3 %1,4 %
2: 20-250,20,373,5 %1,0 %0,20,272,7 %1,0 %
3: 25-300,30,469,5 %1,5 %0,40,571,4 %1,9 %
4: 30-400,91,089,8 %4,3 %0,91,084,2 %4,7 %
5: 40-603,63,991,0 %17,6 %3,74,386,8 %20,2 %
6: 60-804,14,493,2 %20,4 %4,04,588,0 %21,4 %
7: 80-1205,25,890,0 %25,7 %4,14,591,6 %22,1 %
8: Over 1205,76,096,2 %28,4 %5,15,297,0 %27,4 %
Sum20,222,390,7 %100,0 %18,621,188,0 %100,0 %

(Omfatter foretak som disponerer kvote. Inkludert kassert melk (i mill. liter).