HMS-Nøkkeltall 2015
20152014201320122011Endring (2014-2015)
HMS og ansatte
Antall ansatte5 3625 4635 6005 4855 505
Sykefravær6,2 %6,2 %6,2 %6,4 %6,7 %
H-verdi8,113,29,99,611,9
Kvinneandel36 %36 %36 %36 %36 %
Kvinneandel i ledende stillinger35 %35 %35 %33 %34 %
Miljø
Brutto energiforbruk (GWh)531543565531465-2,2 %
Omsetning ift. Brutto energiforbruk (MNOK/GWh) 41,939,536,237,241,76,1 %
Utslipp CO2-ekv totalt (tonn)87 29190 60696 68790 77382 842-3,7 %
Utslipp CO2-ekv fra meieri (tonn)27 29127 32333 21231 03923 112-0,1 %
Utslipp CO2-ekv fra transport (tonn)54 98858 13958 25955 10053 933-5,4 %
Utslipp CO2-ekv totalt ift. EBITDA (tonn/MNOK)33,239,352,050,942,6-15,6 %
Emballasjeforbruk (tonn)28 68428 73028 83429 43328 784-0,2 %
Emballasjeforbruk ift omsetning (tonn/MNOK)2,402,472,532,602,54-2,8 %
Transport (km / 1000 liter råstoff)3739383637-5,1 %
Svinn konsummelkanlegg (årlig endring i %-poeng)-0,10 %-0,38-0,100,25-0,14na
Kildesortert avfall (prosent av totalt mengde)87 %85 %86 %74 %69 %2,4 %
Ernæring
Antall nøkkelhullprodukter1213181912na
Deltakere på TINEstafetten (antall)104 000103 600101 80097 69093 8400,4 %
Trygg mat
Sykdomsfremkallende bakterier, antall negative prøver2 8304 0113 7993 3814 550
Sykdomsfremkallende bakterier, antall positive prøver13400
Antall tilbakekallinger22101