Regnskap med noter for 2015 samt utvalgte nøkkeltall