Gode i dag - bedre i morgen

TINE setter forbrukeren først. Innovasjonene våre baserer seg på forbrukerdialog og innsikt i nordmenns ønsker og krav, og vi lanserer­ årlig mellom 60 og 90 merkevarer i norsk dagligvarehandel.

Statistikk

Oversikt og statistikk over nøkkeltall

Konsernstyrets beretning

TINEs resultat for 2015 påvirkes av effekter fra TINEs forbedringsprosjekt Styrk, fordelaktige valutakurser og en god salgsutvikling for ost.

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse handler om hvordan TINE gjennom dialog skal opprettholde tilliten hos ulike interessenter og sørge for at konsernstyret får tilstrekkelig og korrekt informasjon om virksomheten.