Hovedkontor

TINE SA

Lakkegt. 23
0187 Oslo
Postboks 25, 0051 Oslo
www.tine.no
Sentralbord: 03080
firmapost@tine.no

Tillitsvalgte

ÅRSMØTET

Årsmøtet består av 110 eiervalgte utsendinger. Utsendingene fordeles forholdsmessig mellom hvert eierområde på grunnlag av antall medlemmer i året før årsmeldingsåret. I tillegg kommer Konsernstyrets og Rådets medlemmer.

Rådet

Årsmøtet velger inntil 24 eiervalgte
medlemmer og de ansatte velger sine
medlemmer.

Ordfører

Jarle Bogen

Varaordfører

Elisabeth Irgens Hokstad

Øvrige eiervalgte medlemmer

Elisabeth Holand
Odd-Magne Stormo
Tormod Nilsen
Bjarne Leonhardsen
Lise Kaldahl Skreddernes
Solveig Bratteng Rønning
Inger Lise Ingdal
Kenneth Høyning Birgit Oline Kjerstad
Jørn Magne Vaag
Heidi Aarsheim Bøe
Helge Arne Espeland
Gunn Elise Helle
Johannes Fattnes
Asgeir Pollestad
Kjartan Åsnes
Gjertrud Svartveit Osmundsen
Anne Birgitte Riis-Johansen
Kari Lise Breivik
Ole Paulsen
Ellen Anne Bergseng
Even Solhaug

Ansattvalgte medlemmer

Knut Arne Hagen
Geir Løvlid
Kristine Hagen
Svein Førde
Hilde Fismen
Jeffrey Thomas
Roger Karlsen
Trond Einar Pettersen
Dag Rune Herting
Lars Olav Iversen
Kåre Pedersen
Jan Gaute Krokstadmo
Egil Torland
Kjell Inge Robberstad
Anne Beth Halvorsen
Kurt Haukeland
Morten Kristiansen

KONTROLLKOMITÉEN

Leder

Helge Sommerseth

Nestleder

Per Amb

Medlem

Sigrun Bakken Lerhol

KONSERNSTYRET

Styret består av 14 medlemmer. Årsmøtet velger ti medlemmer. Leder og nestleder velges hvert år i særskilt valg. De ansatte velger fire medlemmer i særskilt valg.

Leder

Trond Reierstad

Nestleder

Nils Asle Dolmseth

Øvrige eiervalgte medlemmer

Turid Næss
Anders Johansen
Rolf Øyvind Thune
Marit Haugen
Askild Eggebø
Helga Thorvik Ulven
Cecilie Bjørlo
Norvald Dalsbø

Ansattvalgte medlemmer

Tor Arne Johansen
Svein Førde
Elin Aarvik
Steinar Koen

Varamedlemmer valgt av Årsmøtet

1.varamedlem: Helge Arne Espeland
2.varamedlem: Birgit Oline Kjerstad
3.varamedlem: Jørn Magne Vaag

Varamedlemmer til ansatte-valgte medlemmer:

1.varamedlem: Ottar Råd
2.varamedlem: Dag Rune Herting
3.varamedlem: Wenche Digervold
4.varamedlem: Kåre Pedersen

SENTRAL VALGKOMITÉ

Valgkomiteen har åtte medlemmer valgt av Årsmøtet:

Leder

Nina Engelsbrektson

Nestleder

Kjell Helland

Øvrige medlemmer

Steinar Grimsrud
Anne-Lise Kindingstad
Rune Myklebust
Bodil Lundbakk
Leif Andreas Kvitvang
Kari Borghild Løstegaard

REVISJON

Revisjon utføres av Deloitte AS og velges av Årsmøtet.

HELEIDE DATTERSELSKAP

DIPLOM-IS AS

Postboks 23, 1483 Hagan
Telefon 02001
Besøksadresse:
Brennaveien 10
Adm. direktør
Rita Kristin Broch
rita.kristin.broch@diplom-is.no
www.diplom-is.no

OSTECOMPAGNIET AS

Postboks 113 Kalbakken,
0902 Oslo
Besøksadresse:
Bedriftsveien 7
Telefon 03080
Daglig leder
Rune B. Jenssen
rune.jenssen@tine.no
www.ostecompagniet.no

WERNERSSON OST AB

Industrivägen 5,
523 90 Ulricehamn, Sverige
Telefon +46 321 261 50
VD
Magnus Ekstrand
magnus.ekstrand@wernerssonost.se
www.wernerssonost.se

NORSELAND INC. (US)

1260 East Main Street,
Stamford, CT 06902 USA
Telefon +1 203 324 5620
President and CEO
John J. Sullivan
jsullivan@norseland.com
www.norseland.com

NORSELAND LTD. (UK)

Somerton Road, Ilchester,
Somerset BA22 8JU, England
Telefon +44 (0) 1935 842800
CEO
Nigel Meadows
nigel.meadows@tine.no
www.norseland.co.uk

Deleide datterselskap

FJORDLAND AS

Brynsengveien 10
0667 Oslo
Telefon 22 97 49 00
Adm. direktør
André Gobel
andre.gobel@fjordland.no
www.fjordland.no