TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og er fullskalaleverandør av meieriprodukter med kjente merkevarer. TINE eies av 11.406 melkebønder organisert i samvirke.

Vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel.

TINE har gjennom sin 130 års historie bygget virksomheten på grundighet både når det gjelder matfaglig og produksjonsfaglig kompetanse. TINE har mer enn 1300 varelinjer i sin portefølje som produseres på 34 meierier spredt over hele landet. Videre har TINE to sentrallagre og tre terminaler i tillegg til flere norske og utenlandske hel og deleide datterselskaper, som Diplom-Is AS, Sunniva Drikker AS, Fjordland AS, Wernersson Ost AB i Sverige, Norseland Inc. i USA og Norseland Ltd. i UK. Hovedtyngden av TINEs internasjonale virksomhet er i USA, Sverige, Danmark og Storbritannia. TINE har produksjonsavtaler med meierier i noen av disse landene. Jarlsberg er i dag TINEs største eksportartikkel. I 2013 eksporterte vi 11.081 tonn som tilsvarer omkring 60 prosent av all Jarlsberg som produseres i Norge. Av andre produkter som TINE eksporterer, kan nevnes TINE Gudbrandsdalsost og Snøfrisk. TINE Gruppa har 5600 ansatte og driftsinntekter på 20,4 milliarder kroner i 2013

TINE gruppa

TINEGruppa -org

TINEs tredelte rolle

TINE har tre roller som skal ivaretas: som markeds­regulator på oppdrag fra myndighetene, som kommersiell merkevare­leverandør og som medlemsorganisasjon for eierne.

Kommersiell merkevareleverandør

Med driftsinntekter i overkant av 22 milliarder kroner i året er TINE en av Norges største næringsmiddelaktører. TINE lever av forbrukernes tillit ved å levere merkevarer som innfrir forventningene.

Samvirkeorganisasjon

NEs formål er å drive en effektiv, kvalitets og markedsrettet nærings- middelvirksomhet på samvirkemessig basis. TINE arbeider for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon for å ivareta eiernes øvrige interesser.

Markedsregulator

Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter i Norge. På den måten er alle melke- produsentene sikret å få levert den melka de produserer til fastsatt pris (målprisen). TINE har også plikt til å forsyne andre industriaktører med rå- varen melk.

Tredelthjul

 

 

Markedsregulering

Markedsregulering handler enkelt forklart om at TINE Råvare er ilagt et ansvar fra myndighetene for å sikre at det er nok melk i Norge, det vil si nok melkeråvare. Dette nivået fastsettes i forhandlinger mellom norske myndig- heter og faglagene i landbruket. Ordningen selvfinansieres av norske melkebønder, hvor TINE skal sikre bøndene avsetning og priser i tråd med jordbruksavtalen og stabil forsyning av varer i alle markeder til tilnærmet lik pris. Markedsregulator har også forsyningsplikt for å sikre  alle meieriselskaper nødvendig tilgang på råvarer. Markedsregulator plikter også å motta melk fra alle produsenter over hele landet.

 

 Markedsregulering 2015