Meieri Norge

logo-ostecomagniet.jpg

OsteCompagniet AS

OsteCompagniet AS markedsfører og selger oste- spesialiteter fra TINE, enkelte småskalaprodusenter, og ost fra flere land i Europa. Hoveddelen av driftsinntektene kommer fra norske produkter, men som et supplement importeres ost fra andre land som kompletterer tilbudet til forbrukeren og øker interessen for ost.

Hovedpunkter for 2015

 • God utvikling på Snøfrisk og Selbu Blå.
 • Økt satsing på storhusholdningsmarkedet gjennom TINE Partner.
 • God salgsutvikling.
Ostecompagniet - 2015
20152014
Driftsinntekter289272
Driftsresultat108
Antall ansatte1010

Meieri internasjonal

logo-norselandinc.jpg

Norseland Inc.

Norseland Inc. produserer, foredler, markedsfører og distribuerer spesialoster fra TINE og andre produsenter til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet i USA.
 

Hovedpunkter for 2015

 • Lav melkepris og stort overskudd av ost i de internasjonale markedene pga. embargoen i Russland har ført til sterk konkurranse, marginpress og lavere  Jarlsberg®-salg.
 • Norseland Inc. styrket markedsposisjonengjennom utvidet partnerportefølje (Swiss Valley, Couturier og Volpi). Dette har gitt vekst i driftsinntekter og inntjening i 2015 og vil ytterligere styrke Norseland Inc. i 2016.
Norseland Inc. 2015
Nøkkeltall MNOK (USD)20152014
Driftsinntekter1 655 (205)1 270 (202)
Driftsresultat34 (4)23 (4)
Antall ansatte8787
logo-norselandltd.jpg

Norseland Ltd.

Norseland Ltd. foredler, markedsfører og distribuerer spesialoster fra TINE og Ilchester til dagligvaremarkedet i England.
 

Hovedpunkter for 2015

  • Stabil kundemasse, god drift og lavere råvarepriser (cheddar) har gitt økte driftsinntekter og et rekord- sterkt driftsresultat i 2015.
  • Fokus på å styrke Jarlsberg® som en premium merkevare. Til tross for økte priser i et konkurranseutsatt marked har Norseland Ltd. opprettholdt god distribusjon og vist volumvekst.
  • Fin utvikling i salg og lønnsomhet innen eksport og i nye kanaler som storhusholdnings og restaurant markedet.
Norseland Ltd. 2015
Nøkkeltall MNOK(MGBP)20152012
Driftsinntekter568 (46)494 (48)
Driftsresultat43 (3)15 (1)
Antall ansatte169165
logo-wernersson.jpg

Wernersson Ost AB

Wernersson Ost AB foredler, markedsfører og distribuerer et bredt og internasjonalt ostesortiment  til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet i Norden.
 

Hovedpunkter for 2015

  • Utfordrende år i det svenske markedet hvor lave melkepriser og Russland embargo har ført til stort tilbud av ost og påfølgende sterk marginpress og ustabilitet.
  • God resultatutvikling i Wernersson Ost Danmark og resultatframgang også i Sverige.
  • Kundetilpasset produksjon og pakking har økt betydelig – over halvparten av solgt volum er nå kundepakket.
  • Økt fokus på å styrke Jarlsberg® som premium merkevare har ført til økt lønnsomhet, men lavere omsatt volum.
Wernersson Ost AB 2015
Nøkkeltall MNOK(MSEK)20152014
Driftsinntekter675 (706)631 (687)
Driftsresultat10 (10)7 (8)
Antall ansatte11089

Annen virksomhet

logo_diplomis.jpg

Diplom-Is AS

Diplom-Is AS er et merkevareselskap som produserer og markedsfører iskrem og frosne desserter.
 

Hovedpunkter for 2015

  • Diplom-Is salgskurve følger sommertemperaturen. Salgsinntektene gikk derfor naturlig nok ned i 2015 som hadde en historisk kald sommer sammenlig- net med den meget varme sommeren i 2014. Særlig gikk salget av små-is ned.
  • Selskapet gikk inn i 2015 med kun en fabrikk med all produksjon samlet på Gjelleråsen. Overgangen fra to til en fabrikker har vært utfordrende og krevd ekstra innsats i produksjon.
  • For øvrig ser man positive effekter av de rasjonali- serings- og effektiviseringsprosjektene som er blitt kjørt de siste årene.
Diplom-Is AS 2015
NØKKELTALL (MNOK)20152014
Driftsinntekter9881 058
Driftsresultat3485
Antall ansatte355388
logo-fjordland.jpg

Fjordland AS

Fjordland AS er et merkevareselskap som driver utvikling, markedsføring og salg av fersk ferdigmat, margariner, yoghurt og desserter i det norske markedet.
 

Hovedpunkter for 2015

  • Gode produktlanseringer, høyt markeds- og kam- panjetrykk samt god kostnadskontroll bidro til en solid salgsvekst og et godt driftsresultat i 2015.
  • Videreutvikling av Matvarehuset, hvor Fjordland har 75 % eierandel. (Matvarehuset selger og dis- tribuerer ferdige mat- og drikkeløsninger til kom- muner, institusjoner og husstander i Hordaland og omegn).
  • Fjordland fortsetter sitt sterke fokus på produktutvikling framover og vil gjennom økt markedsinnsats styrke sin posisjon i et marked med stadig tøffere konkurranse.
Fjordland AS 2015
NØKKELTALL (MNOK)20152014
Driftsinntekter1 4301 388
Driftsresultat7165
Antall ansatte8887